Didaktický workshop pro učitele

Spolupořádáme seminář pro provázející učitele a didaktický workshop

Technická univerzita v Liberci Univerzitní nám. 1410/1 budova G, učebna G306 (3. patro) čtvrtek 30. 5. 2024 od 14:30 hodin. PDF icon Anotace všech příspěvků a program.

Měříme a vážíme si (v) přírodních věd (-ách)

Pavlína Hejsková, katedra fyziky Martin Slavík, katedra chemie

Komu je téma určeno: všem učitelům, učitelům přírodovědných předmětů

Forma: workshop/seminář

Délka vystoupení: 60 minut

Anotace: Představíme si jednoduché metody k ověření různých fyzikálních konstant, které normálně pouze čteme v tabulkách. Zvážíme zeměkouli a určíme hodnotu čísla π pomocí vah. Z mobilního telefonu uděláme univerzální měřicí přístroj, kterým zjistíme např. rychlost zvuku. Prohlédneme si moly.
 

Datum a čas akce: 
30.05.2024 | 14:30
Informace pro: